Zmluvy obce BOROVÁ :13.05.2022 Výpoveď zmluvy zo dňa 22.12.2021 medzi obcou Borová a IT Life, s.r.o. Zmluva

25.04.2022 Zmluva o predaji pozemku zo dňa 25.04.2022 medzi obcou Borová a Vlastimil Bartošovič. Zmluva

21.03.2022 Zmluva o dodaní tovarov medzi obcou Borová a firmou NEVIA, SE zo dňa 21.03.2022 Zmluva Príloha: Príloha ku zmluve

15.03.2022 Notárska zápisnica - Kúpna zmluva zo dňa 14.03.2022 medzi obcou Borová a Štefan Groschmidt. Zmluva

14.01.2022 Hromadná licenčná zmluva pre práva k hudobným dielam zo dňa 14.01.2022 medzi obcou Borová a SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský. Zmluva

12.01.2022 Zmluva o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o. Zmluva

12.01.2022 Zmluva č. ZM - 01/2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti zo dňa 03.01.2022 medzi obcou Borová a IQ Ideas, s.r.o. Zmluva
  • Archív