Zmluvy obce BOROVÁ :Zmluva o dielo so spoločnosťou CS, s.r.o. a obcou Borová Zmluva

Dodatok č.1 ku zmulve o nájme bytu medzi obec Borová a Tollarovič Marián Dodatok

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Ivona Domonkošová Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Miroslav Hudek Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Ernest Pagáč Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Peter Pecko Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Vanda Skácelová Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Marián Tollarovič Zmluva

Nájomná zmluva o nájme bytu medzi obec Borová a Alena Vargová Zmluva

Zmluva o odbere použitého oleja so spoločnosťou: biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017 Zmluva

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu so spoločnosťou: biomarina - biowaste s.r.o. 30.03.2017 Zmluva


  • Archív