Voľby do samosprávy 2018


Informácie pre voliča pre voľby do orgánov obce. Informácia