HARMONOGRAM vývozu smetí ROK 2017

Mesiac 2017 Odvoz plastov Odvoz komunálneho odpadu
Január 03.01. a 31.01.2017 10.01. a 24.01.2017
Február 28.02.2017 07.02. a 21.02.2017
Marec 28.2017 07.03. a 21.03.2017
Apríl 25.04.2017 04.04. a 18.04.2017
Máj 23.05.2017 02.05., 16.05. a 30.05.2017
Jún 20.06.2017 13.06. a 27.06.2017
Júl 18.07.2017 11.07. a 25.07.2017
August 15.08.2017 08.08. a 22.08.2017
September 12.09.2017 05.09. a 19.09.2017
Október 10.10.2017 03.10., 17.10 a 31.10.2017
November 07.11.2017 14.11. a 28.11.2017
December 05.12.2017 12.12. a 26.12.2017

Vývoz KO je vždy v utorok !

SKLO - flaše a poháre zbierajte do kontajnerov rozmiestnených v obci

Do triedeného zberu patria:

       PAPIER - noviny, časopisy, letáky, katalógy a knihy bez tvrdých dosiek

       PLASTY - PET fľaše od nápojov, fólia, obaly od čistiacich prostriedkov, igelitové tašky

       PET fľaše prosíme zošlapovať, stláčať.

       KOVY - konzervy od potravín, plechovky od nápojov

       TETRAPAKY - krabice od nápojov

Do triedeného zberu nepatria:

       Papier - kopírovací, brúsny, voskový od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami

       Plastové - kelímky od jogurtov, poháriky, jednorázový riad a polystyrén, keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil

Osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené. Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6,30 hod.