Samospráva obce Borová


Štruktúra samosprávy obce :

1. Starosta obce
2. Zástupca starostu
3. Hlavný kontrolór
4. Sekretariát
5. Poslanci obecného zastupiteľstva


Starosta obce: Ing. Blanka MATOVIČOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Ružena Fandlová

Poslanci:
Rudolf Kuracina,
Monika Domonkošová,
Roman Matula,
Ing.Žaneta Klottonová,
Magdaléna Hájičková