Ako vybaviť na obecnom úrade

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Vybavuje:
Eva Široká
email: obec@borova.sk
tel: +421 33 55 49 227

Tlačivá na stiahnutie :