sunshine

Personálne obsadenie MŠ:


Pedagogický zamestnanci:
Iveta Silná - riaditeľka MŠ
Zuzana Rapantová - učiteľka
Prevádzkoví zamestnanci:
Eva Široká - vedúca ŠJ
Gabriela Kučerová - kuchárka
Jana Matulová - školníčka