sunshine

Kontakt

Materská škola
Borová č.56
919 61

tel. číslo: 0911 719 449

email: skolka@borova.sk

Iveta Silná - riaditeľka MŠ

konzultačné hodiny v čase od 12.00-12.30 hod., prípadne podľa dohody

Eva Široká - vedúca ŠJ - 0907 600 756

konzultačné hodiny v čase od 8.00 – 10.00 hod., prípadne podľa dohody

pure-black.de