sunshine
dennyporiadok

Harmonogram činností na šk. rok 2017/2018

September:

 • rodičovské združenie
 • pedagogická porada a prevádzková porada
 • mliečna dráha – svetový deň mlieka v školách (27. 9.)
 • Október

 • jesenné tvorivé dielne za účasti rodičov
 • divadelné predstavenie
 • November

 • Deň materských škôl na Slovensku (4. 11.)
 • týždeň zdravej výživy
 • turistická vychádzka spojená s pozorovaním okolitej prírody
 • December

 • Mikuláš v MŠ
 • vianočné tvorivé dielne
 • vianočná besiedka za účasti rodičov
 • Január

 • šantenie v zimnej prírode, kŕmenie vtáčkov
 • rodičovské združenie
 • Február

 • karneval
 • pedagogická a prevádzková porada
 • Marec

 • kniha – môj kamarát, výstavka z prineseých kníh spojená s čítaním, návšteva miestnej knižnice
 • turistická vychádzka spojená s pozorovaním okolitej prírody
 • Svetový deň vody (22.3)
 • veľkonočné tvorivé dielne
 • Apríl

 • zápis predškolákov do prvého ročníka ZŠ
 • malí ochranári – deň Zeme (22. 4.): enviromentálne aktivity
 • športová olympiáda MŠ v ZŠ s MŠ v Ružidnole
 • divadelné predstavenie
 • Máj

 • vystúpenie v KD pri príležitosti Dňa matiek
 • zápis do MŠ
 • Svetový deň - pohybom k zdraviu (10.5)
 • návšteva detí predškolského veku u prvákov v ZŠ
 • Jún

 • týždeň detskej radosti (MDD)
 • pedagogická a prevádzková porada
 • rozlúčková slávnosť s predškolákmi