sunshine
dennyporiadok

Harmonogram činností na šk. rok 2018/2019

September:

 • rodičovské združenie
 • jesenné tvorivé dielne za účasti rodičov
 • mliečna dráha – svetový deň mlieka v školách (26. 9.)
 • Október

 • Deň starých rodičov (14.10.); od 8.-12. 10. čítanie pred spánkom od starých rodičov
 • Medzinárodný deň stromov (20.10.) – viesť deti k ochrane prírody
 • turistická vychádzka spojená s pozorovaním okolitej prírody
 • November

 • Deň materských škôl na Slovensku (4. 11.)
 • týždeň zdravej výživy, ochitnávka pomazánok
 • Divadelné predstavenie
 • Pedagogická a prevádzková porada
 • December

 • Mikuláš v MŠ
 • oboznámenie detí s ľudovými tradíciami Vianočných sviatkov
 • vianočné tvorivé dielne
 • vianočná besiedka za účasti rodičov
 • Január

 • šantenie v zimnej prírode, kŕmenie vtáčkov
 • rodičovské združenie
 • Február

 • oboznámenie detí s ľudovými tradíciami na Fašiangy
 • karneval
 • pedagogická a prevádzková porada
 • turistická vychádzka spojená s pozorovaním okolitej prírody
 • Marec

 • kniha – môj kamarát, výstavka z prineseých kníh spojená s čítaním, návšteva miestnej knižnice
 • turistická vychádzka spojená s pozorovaním okolitej prírody
 • Svetový deň vody (22.3)
 • divadelné predstavenie
 • Apríl

 • zápis predškolákov do prvého ročníka ZŠ
 • Svetový deň zdravia (WHO) - 7. 4.
 • oboznámenie detí s ľudovými tradíciami Veľkonočných sviatkov
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • malí ochranári – deň Zeme (22. 4.): enviromentálne aktivity
 • športová olympiáda MŠ v ZŠ s MŠ v Ružidnole
 • Máj

 • zápis do MŠ (2.-3.5.)
 • Deň matiek (12. 5.)
 • Svetový deň rodiny (12.5)
 • návšteva predškolákov u prvákov v ZŠ a MŠ Ružindol
 • Jún

 • týždeň detskej radosti MDD (3. - 7.6.2018)
 • pedagogická a prevádzková porada
 • rozlúčková slávnosť s predškolákmi
 • Termíny sa spresnia v priebehu roka podľa jednotlivých aktuálnych ponúk