Garáž pre zásahové vozidlá DHZ BorováDotácia poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie podpory ochrany pred požiarmi na projekt „Garáž pre zásahové vozidlá DHZ Borová"