Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2022000001 Ročný prís 5022200069 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022 204 204 10.01.2022 31592503 Poradca podnikatela,
2022000002 Pap.utirky 0022100533 10.01.2022 24.01.2022 10.01.2022 51,52 51,52 10.01.2022 47569255 FUEGO.SK s.ro.
2022000003 Predplatné 2204963952 11.01.2022 21.01.2022 11.01.2022 49,78 49,78 11.01.2022 36631124 Slovenská pošta,a.s.
2022000004 Územný plá 0000012022 11.01.2022 21.01.2022 11.01.2022 12000 12000 17.01.2022 30791855 Ing.arch. Peter Zibr
2022000005 Potrav.MŠ 0211000200 11.01.2022 18.01.2022 11.01.2022 11,5 11,5 27.01.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000006 Potrav.MŠ 0000051801 12.01.2022 21.01.2022 12.01.2022 153,69 153,69 27.01.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000007 Antig.test 0020220116 12.01.2022 18.01.2022 12.01.2022 98,51 98,51 14.01.2022 53123727 pre Vás, s.r.o.
2022000008 Aktual.pro 0020220005 13.01.2022 24.01.2022 13.01.2022 15 15 21.01.2022 36739464 KEO s.r.o.
2022000009 Údržba VO 0000022006 13.01.2022 25.02.2022 13.01.2022 413,9 413,9 08.02.2022 36747262 EcoLed Solutions a.s
2022000010 Tel.poplat 8297777982 17.01.2022 31.01.2022 17.01.2022 64,24 64,24 01.02.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000011 EE Náj.byt 7562421281 17.01.2022 27.01.2022 17.01.2022 23 23 26.01.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.
2022000012 EE TJ 7562421062 17.01.2022 27.01.2022 17.01.2022 314,67 314,67 26.01.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.
2022000013 EE-Has.m 7562421274 17.01.2022 27.01.2022 17.01.2022 166,99 166,99 26.01.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.
2022000014 Oprava 0002022007 17.01.2022 17.02.2022 17.01.2022 136 136 08.02.2022 47444894 František Šalát-PLYN
2022000015 Internet 0000022001 18.01.2022 24.01.2022 18.01.2022 409 409 21.01.2022 41153723 Richard Munka-RADIO-
2022000016 Potrav.MŠ 0211000462 18.01.2022 25.01.2022 18.01.2022 10,49 10,49 27.01.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000017 Drvenie od 0002022004 20.01.2022 20.01.2022 20.01.2022 818,4 818,4 21.01.2022 47007290 Erik Péli
2022000018 Vývoz žump 5020220027 21.01.2022 01.02.2022 21.01.2022 60 60 01.02.2022 36252484 Trnavská vodárenská
2022000019 Voda OÚ 2000032684 24.01.2022 01.02.2022 24.01.2022 62,03 62,03 01.02.2022 35850370 BVS,a.s.
2022000020 Prístup MŠ 0071178891 25.01.2022 07.02.2022 25.01.2022 9 9 01.02.2022 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
2022000021 Odvoz kont 0000032022 25.01.2022 03.02.2022 25.01.2022 192 192 01.02.2022 47164794 Petr Mondek - Hermes
2022000022 Oprava VO 0000220013 25.01.2022 07.02.2022 25.01.2022 1096,92 1096,92 01.02.2022 30730309 SVH
2022000023 Potrav.MŠ 0211000737 25.01.2022 01.02.2022 25.01.2022 21,32 21,32 28.01.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000024 Stravné lí 0568020181 28.01.2022 28.01.2022 28.01.2022 414,88 414,88 28.01.2022 52005551 Edenred-Ticket Servi
2022000025 Vývoz žump 5020220044 28.01.2022 08.02.2022 28.01.2022 60 60 08.02.2022 36252484 Trnavská vodárenská
2022000026 Aktual.pro 0020220087 31.01.2022 10.02.2022 31.01.2022 15 15 08.02.2022 36739464 KEO s.r.o.
2022000027 Potrav.MŠ 0000051807 31.01.2022 09.02.2022 31.01.2022 241,24 241,24 10.02.2022 00168921 COOP JEDNOTA
2022000028 Odvoz KO 0257068389 31.01.2022 21.02.2022 31.01.2022 795,85 795,85 14.02.2022 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2022000029 Potrav.MŠ 0211001026 01.02.2022 08.02.2022 01.02.2022 19,57 19,57 15.02.2022 36282782 Róbert Gašparík
2022000030 Tel.poplat 8299280005 01.02.2022 18.02.2022 01.02.2022 35 35 14.02.2022 35763469 T-COM Slovak Telekom
2022000031 Tlačiareň 6152626269 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 259 259 01.02.2022 35739487 NAY a.s.
2022000032 Kyber.bezp 0020220027 03.02.2022 15.02.2022 03.02.2022 102 102 14.02.2022 51113325 IQ ideas, s.r.o.
2022000033 Odm.umelco 0002200436 04.02.2022 25.02.2022 04.02.2022 38,4 38,4 23.02.2022 17310598 SLOVGRAM
2022000034 Elektr.ene 1012221286 04.02.2022 15.02.2022 04.02.2022 150,2 150,2 14.02.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000035 Elektr.ene 1012221288 04.02.2022 15.02.2022 04.02.2022 348,5 348,5 14.02.2022 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.
2022000036 Zberkuch.o 2205500080 09.02.2022 23.02.2022 09.02.2022 180 180 23.02.2022 50336932 biomarina-biowaste s
2022000037 EE KD 7220853526 09.02.2022 16.02.2022 09.02.2022 34,32 34,32 14.02.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.
2022000038 EE TJ 7220855324 09.02.2022 21.02.2022 09.02.2022 217,03 217,03 14.02.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.
2022000039 EE-OÚ 7103655910 09.02.2022 17.02.2022 09.02.2022 904,12 904,12 14.02.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.
2022000040 EE-MŠ 7103655909 09.02.2022 17.02.2022 09.02.2022 955,13 955,13 14.02.2022 36677281 ZSE Energia,a.s.

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana


  • Archív