Dokumenty obce BOROVÁ :19.07.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019 Zápisnica

06.06.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 10.6.2019 Pozvánka

06.06.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 20.5.2019 Zápisnica

22.05.2019 »  Výzva na predkladanie ponúk pre garហpre zásahové vozidlá DHZ Výzva

22.05.2019 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2018 Návrh

16.05.2019 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 20.5.2019 Pozvánka

14.03.2019 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.2.2019 Zápisnica

19.02.2019 »  Operačný program Kvalita životného prostredia. Názov projektu: Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo Projekt

30.01.2019 »  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. Oznámenie

22.01.2019 »  Oznámenie o pridelení nového poskytovateža zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo. Oznámenie

18.12.2018 »  Správa auditora obce Borová za rok 2017 Správa

14.12.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 13.12.2018 Zápisnica

12.12.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 04.12.2018 Zápisnica

29.11.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 26.11.2018 Zápisnica

10.11.2018 »  Návrh rozpočtu na rok 2019 obce Borová Návrh

03.10.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 27.9.2018 Zápisnica

10.08.2018 »  Verejná vyhláška zmeny a doplnky územného plánu obce Borová. Vyhláška

07.08.2018 »  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre vožby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018. Oznámenie

01.08.2018 »  Výzva na predkladanie ponúk pre Detské ihrisko. Výzva

04.07.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.6.2018 Zápisnica

26.06.2018 »  Záverečný účet obce Borová za rok 2017 Účet

25.05.2018 »  Návrh - Záverečný účet obce Borová za rok 2017 Návrh

22.05.2018 »  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 26.4.2018 Zápisnica

26.03.2018 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 19.3.2018 Zápisnica

11.01.2018 »  Oznamy pre daňovníkov - zmeny v daňových povinnostiach občanov Borovej. Oznamy

  • Archív