* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RETRO prvomájový sprievod obcou, stavanie mája


Pondelok 30.04.2018 o 17:00 od Obecného úradu Borová Retro prvomájový sprievod obcou, o 18:00 stavanie mája, májová veselica

starostka obce