* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesiac úcty k starším 2018


sobota 27.10.2018

Pozývam Vás v rámci mesiaca úcty k starším na posedenie s dôchodcami v Kultúrnom dome Borová. Na posedení vystúpi folklórny súbor Rošindolčané.

starostka obce