Lampionový sprievod 2017


sobota 11.11.2017

Lampiónový sprievod obcou. Zraz pred obecným úradom o 17:00

starostka obce