Oslavy 90. výročia DHZ 2017


nedeľa 18.06.2017

Vážení občania,

dňa 18. 6. 2017, t. j. v nedeľu, sa v našej obci uskutoční slávnosť z príležitosti 90. výročia DHZ. Slávnosť sa začína zrazom hasičov, hostí a občanov obce o 10,00 hodine pri hasičskom múzeu. V sprievode sa presunú do kostola sv. Štefana, kde sa uskutoční slávnostná svätá omša. Po svätej omši, spolu s dôstojným pánom farárom, prejde sprievod k soche sv. Floriána, kde bude krátka pobožnosť a posvätenie požiarnej techniky. Slávnosť sa ukončí slávnostným obedom v kultúrnom dome.

starostka obce