* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Borovské hry 2018


22 - 24.06.2018 (piatok-nedeľa)

Tento rok sa Borovské hry budú konať v obci Havlíčkova Borová (CZ) www.havlickovaborova.cz. Viac informácii na stránke venovanej Borovským hrám.

starostka obce