* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Plán akcií obce BOROVÁ na rok 2018

Zoznam akcií :