... viac fotiek nájdete vo fotogalérii

Zmluva Ministerstvo vnútra SR 15.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality medzi obcou Borová a Ministerstvom vnútra SR - okresný úrad

Čítajte viac »


Zmluva MAKROAUDIT s.r.o. 15.12.2017

Zmluva o poskytnutí služieb medzi obcou Borová a MAKROAUDIT s.r.o.

Čítajte viac »


Zmluva Finančná správa SR 15.12.2017

Dohoda o elektronickom doručovaní medzi obcou Borová a Finančnou správou SR.

Čítajte viac »


Zmluva TOPSET Solutions, s.r.o. 12.12.2017

Zmluva o aktualizácii programov, softvérovej podpore, licenčná zmluva medzi obcou Borová a TOPSET Solutions, s.r.o.

Čítajte viac »


Pozvánka 05.12.2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Borová dňa 13.12.2017 o 17:00.

Čítajte viac »


Zmluva ZSE Energia, a.s. 04.12.2017

Zmluva o dodávke elektriny.

Čítajte viac »


Dodatok Slovak Telekom, a.s. 04.12.2017

Dodatok o telekomunikačných službách medzi obcou Borová a Slovak Telekom, a.s..

Čítajte viac »


Projekt Reštart 29.11.2017

Národný projekt Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezemestnaných.

Čítajte viac »


Rozpočet na roky 2018 - 2020 obce Borová 28.11.2017

Návrh rozpočtu obce Borová na roky 2018 - 2020

Čítajte viac »


Zmluva 23.11.2017

Zmluva o dielo - rekonštrukcia Kultúrneho domu

Čítajte viac »


Zmluva 17.11.2017

Zmluva o bežnom účte obce Borová

Čítajte viac »


Výrub stromov 14.11.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Čítajte viac »


Lampiónvý sprievod 2.11.2017

Lampiónový sprievod obcou dňa 11.11.2017

Čítajte viac »


Zápisnica zo zasadnutia 23.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 09.10.2017

Čítajte viac »


Zmluva 18.11.2017

Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb

Čítajte viac »


Výzva - verejné obstarávanie 12.10.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu Borová - verejné obstarávanie

Čítajte viac »


Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: