... viac fotiek nájdete vo fotogalérii


Deň MATIEK 04.05.2016

Dňa 08.05.2016 o 16:00 Vás srdečne pozývam do kultúrneho domu Borová na posedenie k príležitoti Dňa matiek.

Čítajte viac »


RETRO prvomájový sprievod obcou, stavanie mája 30.04.2016

Dňa 30.04.2016 o 17:00 sme zorganizovali sprievod obcou a stavali sme Máj.

Čítajte viac »


Zubná pohotovosť 11.03.2016

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu.

Čítajte viac »


Jarná deratizácia 2016 10.03.2016

Čítajte viac »


Upozornenie na inváznu rastlinu 09.03.2016

Obec Borová bola upozornená odborom životného prostredia OÚ Trnava na výskyt inváznej rastliny. Nachádza sa na cintoríne pri vstupe po ľavej strane.

Čítajte viac »


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borová 08.03.2016

Obecný úrad v Borovej oznamuje občanom, že v prípade záujmu, môžu nahliadnuť do strategického dokumentu „Program hospodárského a sociáneho rozvoja obce Borová“ po dobu 14 dní, a to každý deň v čase úradných hodín na obecnom úrade.


Ing. Blanka Matovičová, starostka obce

Oznámenie o strategickom dokumente »Výsledky volieb 06.03.2016

Výsledky volieb obce Borová do do Národnej rady 2016. Detailné informácie o výsledkoch volieb v obci.

Čítajte viac »Oznámenie o odstávke vody 16.03.2016

BVS oznamuje, že dňa 16.03.2016 v čase od 08:00 do 14:00 bude dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verjného vodovodu.

Čítajte viac »Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Borová ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ...

Čítajte viac »Oznam

Dňa 18.2.2016 (štvrtok) o 18:00 hod. sa uskutoční cvičenie - JOGA na Obecnom úrade Borová.

Cvičenie vedie: p. Vršková

Cvičenie bude trvať 1,5 hodiny, poplatok 1,5 €. Na cvičenie si prineste karimatku, malú deku a dobrú náladu.Oznam Materskej školy Borová

Riaditeľka Materskej školy v Borovej oznamuje rodičom, že v mesiaci MÁJ t.r. bude prebiehať ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2016/2017.

Čítajte viac »
Novinky :

... Kalendár na celý rok

Počasie: